Samarbete Gotland

Webb- / Domänportfölj

Gute Bryggeri har en egen webbportföljen, men förvaltar även en domänportfölj som är avsedd att stödja företag och föreningsliv på Gotland.  

Planering pågår för lansering av webbdomäner, främst inom information. 

Ni är välkomna med tips, synpunkter och lyft fram önskemål på förenings- och företags-samarbete.