Välkommen till Gute Bryggeri! 

Gute Bryggeri grundades 2016 och är ett mikrobryggeri med gotländsk profil. De första produkterna, Gute Pilsner och Gute IPA, lanseras den 29 november 2017. Mer information under "sortiment" och "att beställa".

I oktober 2020 lanserades de två första produkterna under nytt varumärke på lokalt småskaligt (TSLS). Fårskallens Aromsöta Pilsner och Fårskallens Citrussyrliga IPA. 

Idén till att starta ett mikrobryggeri har funnits under flera år. Efter att först ha övervägt att investera i ett mikrobryggeri som var till salu, beslöts att istället bygga från grunden på en strategi som är baserad på "den genuina smaken från Guteland", hög kvalitet och nöjda kunder". I efterhand hade det sannolikt varit enklare att förvärva mikrobryggeriet vars produkter redan fanns i det lokala sortimentet. Att först gå via beställningssortimentet och etablera sig lokalt, tar många år då det för med sig många utmaningar, men samtidigt viktiga lärdomar. 
Kvaliteten säkras genom kontinuerliga kund och brygg/tillverkningsmätningar. Den genuina smaken från Gotland kommer att utvecklas och ökas över tid. Bland annat har ett projekt startats upp för en humleodling på östra sidan av Gotland.

Ambitionen är att med synpunkter och råd från Gute Bryggeris kunder och leverantörer, brygga ett genuint öl för Gotlands inhemska befolkning (Gutar) och de som i sitt hjärta gärna besöker och känner varmt för Gotland (Guteland). I mätningar och uppföljning under etableringen finns en mycket stark koppling bland lokala befolkningen till bryggare på ön. Gute Bryggeri's kundsegment har under året gradvis förändrats gentemot de som bor på fastlandet och besöker eller vill besöka Gotland.

Begreppen Gutar och Guteland finner vi bland annat i Gutesagan, som är den avslutande delen av Gutelagen. Denna nedtecknades under 1200 och 1300-talet. Den handlar bland annat om öns rättsliga ställning i förhållande till Sverige. Gute var enligt Gutesagan en av de första invånarna på Gotland där han utsågs till överhövding. Av denna anledning fick landet namnet Guteland och folket benämndes Gutar. Denna del av Gute Bryggeri's profil avses att göras tydligare i kontakten med kund. Just nu är profileringen i hög grad kopplad till Gutebaggen.


Det är viktigt att du är 20 år eller äldre, då produkterna och informationen som kommer att lanseras på denna hemsidan kommer att innehålla information om alkohol. 

Gute IPA och Gute Pilsner

Gute Bryggeri - Det genuina bryggeriet


Gute Bryggeri's kontor i Visby

Gute Bryggeri har fått förmånen att hyra kontor i familjen Ekmans fina fastighet på Hamngatan 3 i Visby innerstad. 

Hamngatan 3, Visby


Gute Bryggeri är ett nytt mikrobryggeri under etablering. Under 2016 och 2017 har företaget arbetat med säkerställa en tydlig profil, erhålla tillstånd och tillsammans med erfarna bryggmästare ta fram recept för det inledande öl sortimentet. 

Under 2018 och 2019 är fokus på att genomlysa sälj och marknadsstrategin. Att bygga på beställningssortimentet är inte hållbart över tid utan måste breddas. Profilen och målgruppen kommer att tydliggöras och den lokala anknytningen att öka, bland annat genom projektet lokal humleodling.

Företaget öppnande av ett säljkontor i Visby inför 2018. En ambition är att skapa förutsättningar för etablering av ett lokalt bryggeri på Gotland inom några år. Detta är en intressant utmaning då många pusselbitar måste falla på plats. 


Vi hoppas att ni vill följa med på vår resa!


Gute Bryggeri önskar presentera
Gute Baggen

Under 2019 avser vi att utlysa en namntävling, men ni får gärna redan nu börja fundera på vilket namn ni vill ge Gutebaggen

OBSDet är viktigt att du är 20 år eller äldre, då produkterna och informationen som kommer att lanseras på denna hemsidan kommer att innehålla information om alkohol.