Välkommen! 

Gute Bryggeri grundades 2016 och är ett nytt mikrobryggeri under etablering. De första produkterna lanseras den 29 november och är Gute Pilsner och Gute IPA. Mer information under "sortiment" och "att beställa".

Idén till att starta ett mikrobryggeri har funnits under flera år. Efter att först ha övervägt att investera i ett mikrobryggeri som var till salu, beslöt företaget att istället bygga från grunden på en strategi som är baserad på "den genuina smaken från Guteland", hög kvalitet och nöjda kunder. Ambitionen är att med synpunkter från Gute Bryggeris kunder brygga ett genuint öl för Gotlands inhemska befolkning (Gutar) och de som i sitt hjärta gärna besöker och känner varmt för Gotland (Guteland).

Begreppen Gutar och Guteland finner vi bland annat i Gutesagan, som är den avslutande delen av Gutelagen. Denna nedtecknades under 1200 och 1300-talet. Den handlar bland annat om öns rättsliga ställning i förhållande till Sverige. Gute var enligt Gutesagan en av de första invånarna på Gotland där han utsågs till överhövding. Av denna anledning fick landet namnet Guteland och folket benämndes Gutar.


Det är viktigt att du är 20 år eller äldre, då produkterna och informationen som kommer att lanseras på denna hemsidan kommer att innehålla information om alkohol. 

Gute IPA och Gute Pilsner

Gute Bryggeri - Det genuina bryggeriet


Gute Bryggeri öppnar kontor i Visby

Gute Bryggeri har fått förmånen att hyra kontor i familjen Ekmans fina fastighet på Hamngatan 3 i Visby innerstad från januari 2018. 

Hamngatan 3, Visby


Gute Bryggeri är ett nytt mikrobryggeri under etablering. Under 2016 och 2017 har företaget arbetat med säkerställa en tydlig profil, erhålla tillstånd och tillsammans med erfarna bryggmästare ta fram recept för det inledande öl sortimentet. Strategin bygger på "den genuina smaken från Guteland", hög kvalitet och nöjda kunder. 

Företaget planerar att i samband med öppnande av ett säljkontor i Visby 2018 ombilda bolagsformen till aktiebolag. En ambition är att skapa förutsättningar för etablering av ett lokalt bryggeri på Gotland år 2020.


Vi hoppas att ni vill följa med på vår resa!


Gute Bryggeri önskar presentera
Gute Baggen

Under våren 2018 kommer vi att utlysa en namntävling, men ni får gärna redan nu börja fundera på vilket namn ni vill ge Gute Baggen

OBSDet är viktigt att du är 20 år eller äldre, då produkterna och informationen som kommer att lanseras på denna hemsidan kommer att innehålla information om alkohol.